MOC BOŽÍ??

10.1.2017

Věřte v dobrotu boha a věřte v dobrotu světa, jejž vytvořil- věřte svému posvátnému .

 

Říká se, že moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně.

Já si myslím, že to je jen náš, váš, pohled na tento jev. Jsem si jist, že existuje mnoho různých názorů. Jeden z nich, který je pro mne, nejpřijatelnější, je tento:

ABSOLUTNÍ MOC NEVYŽADUJE VŮBEC NIC

Protože jsem to pochopil.

Bůh řekl: „Bůh je všechno a Bůh se stává vším. Neexistuje nic, co Bůh není, a všechno, co Bůh prožívá, prožívá skrze vás. „

Ve své nejčistší formě jsem Absolutní bytí. Jsem naprosto všechno, a proto nechci a nepotřebuji vůbec nic.

Z této absolutně čisté formy si mne vytváříte. Je to jako byste konečně uzřeli boha a řekli: „Co s tím uděláme?“ Ať už uděláte cokoli, vždycky se budu vracet ke své nejčistší formě, na kterou nemohu zapomenout. Všechno ostatní je fikce.Všechno ostatní si vymýšlíte.

Někteří by ze mě rádi udělali rozzlobeného boha; ale co mě může rozzlobit, když mně nic nemůže ublížit?

Někteří by ze mmě rádi udělali žárlivého boha; ale kdo může být žárlivý, když je a má všechno?

Někteří by ze mě rádi udělali mstivého boha; ale komu bych se mstil, když jsem všechno co existuje?

A proč bych trestal sám sebe za to, že tvořím? Proč bych vás stvořil, dal vámm tvůrčí schopnosti, dal vám svobodnou vůli, abyste mohli dělat, co chcete, a pak vás věčně trestal za to, že ste se rozhodli „špatně“?

Řeknu ti tohle: Nic takového bych nikdy neudělal – a vtom spočívá vaše svoboda. Ve skutečnosti nejsem tyran – tím jsem jen ve vaší představivosti.

Můžete přijít domů(ke mně) kdy chcete. Můžeme být spolu, kdykoli chcete. Můžete kdykoli zakusit extázi spojení. Až ucítíte vítr na své tváři. Až uslyšíte zvuk cvrčka pod dismantovou oblohou letní noci.

Jsem s vámi pořád. Jsem s vámi až do konce času. Vaše spojení se mnou je úplné-vždycky bylo, vždycky je a vždycky bude.

Vy a já jsme jeden celek- teď a navždy.

Teď jděte a vyjádřete svým životem tuto pravdu.

Ať všechno co děláte, vyjadřuje vaši nejkrásnější myšlenku. Naplňte každý okamžik extází Boha, který se skrze vás realizuje. Vyjadřujte svou bezpodmínečnou a věčnou lásku všem lidem, s nimiž přijdete do styku. Buďte světlem v temnotě a neproklínejte ho.

Buďte nositeli světla.

Těmi jste.

Buďte jimi.

 

Zdá li se vám toto nepochopitelné až nesmyslné a chceteli tomu porozumět, mám pro vás dobrou správu. Návod a nebo chceteli manuál, je k mání již tisíce let:

 

Přikázání štěstí Ježíše Nazaretského

 

Ještě starší je učení Toltéků

Pro mne, i když sem začínal studiem knih S.N.Lazareva „Diagnostika karmy“, je nejpřínosnějším právě učení Toltéků- Don Miguel Ruiz; Čtyři dohody. Velmi mi v orientaci pomohly také stránky „Psychologie chaosu“

Jenže to všechno nenahradí vaši vůli chtít vědět, ptát se a věřit. A tu víru především.

 

11.1.2017

KAUZALITA

Dnes sem po dlooooouhé době zcela pochopil, jak nám do života vstupují znamení. Když sem končil základní školu, tak nám na závěrečném večírku naše třídní učitelka rozdávala kartičky, které sama vytvořila, s různýmy citáty a radami do života. Na té mé stálo „chovej se k ostatním tak, jak chceš aby se oni chovali k tobě“. Význam této věty sem nedokázal v té době docenit. I když sem se jí snažil, více či méně ůspěšně po celý život řídit a časem sem k ní přidal ještě jinou větu „nečiň druhému co sám nemáš rád“ bylo to konání nevědomé. Jak sem postupem času zjistil obě tyto věty jsou součástí Nového zákona a snad dokonce 1. kapitoly. Což ovšem nezměnilo můj názor na křesťanství a jiná náboženství a to, že jsou rize manipulativní až zotročující.

Tím chci říct, že dnes sem při četbě knihy Hovory s Bohem dospěl kpoznání. Tato prostá věta totiž stručně a jasně vystihuje základní boží (přírodní) zákon. Zákon kauzality (zákon příčiny a následku). Věta „Chovej se k ostatním tak jak chceš, aby se oni chovali k tobě“ nám říká, že to co činíme jiným, činíme sami sobě a ještě jinak řečeno „to co kvůli nám zakoušejí jiní, bude zakoušet naše já“. Někdo tomu říká karma, což není zcela přesné, ale podstatu to vystihuje.

Myslíte, že to byla náhoda? Nebyla, nic totiž není náhoda. Vše se děje z nějakého důvodu, to mi nejsme schopni uchopit a pochopit tyto zdánlivě nahodilé děje a události, pokud nezačneme žít vědomě. Začněte žít vědomě. Pokud čtete tyto řádky a nechechtáte se u toho a neposíláte mne do průhonic, tak jste připraveni. Návod už máte.

ŽIVOT JE PRČA 🙂

Čekám na váš Komentář