Žeranovice

zeranovice

ŽERANOVICE, no vesnička má středisková.

  Nechci se tady zabývat nějakou historií a nebo událostma, jen mám dojem, že můžete vědět kde sem vyrůstal. 🙂

 

Byl nový rok 1.1.2015

2015-01-01 16.04.48 2015-01-01 16.05.16 2015-01-01 16.05.25 2015-01-01 16.05.34 2015-01-01 16.06.35 2015-01-01 16.07.50 2015-01-01 16.08.21 2015-01-01 16.10.30 2015-01-01 16.14.54 2015-01-01 16.15.14 2015-01-01 16.15.54 2015-01-01 16.16.13 2015-01-01 16.16.37 2015-01-01 16.16.54 2015-01-01 16.17.29 2015-01-01 16.17.43 2015-01-01 16.18.12 2015-01-01 16.25.05 2015-01-01 16.26.05 2015-01-01 16.27.01

IMG_20170201_163314

 

A byl nový rok 2016 a byl nový rok 2017 a lineární čas se žene jak splašená herka dál a kdo chvíli stál, již stojí opodál. Jak řekl, nevím kdo, ale to není důležité. Důlležité je, že je to pravda, i když lineární čas je jen vy-jádřením naší reality a nemá žádnou vypovídací hodnotu ve vztahu k podstatě.

cas             

   Podstata je jsoucno, je to tento okamžik ve kterém ovlivňujeme zásadním způsobem svou budoucnost a odžíváme svou minulost, kterou musíme odložit a dále ji neprožívat. Zrovna tak jako se nelze upírat pouze do budoucna a kvůli té budoucnosti přestat prožívat jsoucno. To pak zapomínáme na krásu života a v konečném důsledku ztrácíme i tu budoucnost.